ενέδρες τα χρόνια

 

28-8-2016 12-22-41 μμ

ένα
λεπτό,
μα ξαναρώτησες για τη γέμιση του διπλανού:

είναι από
τον παραδίπλα
και ούτω καθ’ εξής,
μέχρι το γωνιακό κρεοπωλείο,
που σημαίνει,
υστερείς γιατί είσαι ζωντανός
στην εξέδρα της θείας
δίκης,
κερδίζεις
το φορτίο των πυροβολισμών
και χάνεις τη διαδρομή
προς
τα κάτω,
εκεί που κερδίζεται
αιωνιότητα