τα παλιά μου blog

με τα  επόμενα links μπορείτε να μεταφερθείτε σε παλιά μου ανενεργά blog,
στις εποχές εκείνες που η κοινότητα των blogger ήταν σε ακμή, εποχές που μένουν ανεξίτηλες
στη μνήμη μου
(alexmil)

http://alex-mil.blogspot.gr/

http://alexandrosmilioridis.blogspot.gr/