Ετικέτες

με την
πλάτη στο
τοίχο,
μνήμες τα γερμένα
περίπτερα,
φωταγωγοί χούφτες για ότι παρέμεινε,
μετά,
τρία
πατώματα σιωπή
ένα κλειδί
αναμνήσεις,
προς τα μπροστά το πίσω λοιπόν,
κοιτώ
και αναθαρρώ
το τέλος:
χρόνια
στο χρόνο μου
~

(alexmil)

artist: Kurt Weston