Ετικέτες

και
προμισθωμένη

~
με
βλέμματα με πολυουρία,
με
πολύτεκνες
κάννες,
~
κοιτά
και το γιγάντιο
πόδι:
~
αδιάφορο,
από ποσόστωση
θεών
είναι,
~
απληστία

(alexmil)
artist: Claus Castenskiold