Ετικέτες

σε
σάκους
τιμολόγια θανάτου,
ανάσκελα
και με τα δακτυλίδια τους,
~
τικ της σιωπής
~
και
οι τένοντες,
στη φλεγμονή του χρόνου,
ακόμη
τα πιστόλια
γραπώνουν
~
αθώοι ως ένοχοι;
~
οστά
ψυχών σίγουρα,
πρωτεΐνη
θαμμένη
για πεινασμένους και
γεννήτορες
~
(alexmil)
artist: Hans Bellmer