Ετικέτες

~
βρέθηκα
με
μια πελώρια
τρύπα
~
είναι ο βωμός πάντοτε εντός λειτουργίας
~
και
με περιμάζεψαν
αυτόχειρες,
ως η καλή
εκδοχή
αποτυχημένης απόπειρας,
~
είχα
θεούς
στο σπέρμα
μου
αποφάνθηκαν οι
ανόητοι
~
(alexmil) ©

Artist: David Alfaro Siqueiros