Ετικέτες

τις
πέτρες
πετούσε,
έτσι έφευγαν οι πληγές
από
το γνήσιο
της υπογραφής,
πρώτα,
γινόντουσαν πιστόλι χάρτινο,
ζεστό
και αθώο
και μετά χορός,
στον
υπόγειο,
στις μετά θάνατο
ράγες,
~


(alexmil) ©
artist: Greg Simkins