Ετικέτες

και
όλοι
να φωνάζουν:
σώσε
με,
~
κρεμάστηκε
από την
ψυχή του
και κατέβηκε στην κόλαση:
~
δυο
μέρη θεού
και ένα διαβόλου
~
τους
έσωσε όλους,
έναν
προς ένα
~
και μετά,
τα δόντια πολλαπλασιάστηκαν,
δεν
πρόλαβε,
~
τον κατάπιε
η ρωγμή
που τα γέννησε,
~

(alexmil) ©
artist: Anton Semenov

https://www.youtube.com/watch?v=zJ10Gvl3Y-s&index=19&list=RDxAI2W-PuYVY