Ετικέτες

για
την
ετυμηγορία
ήμουν
απροετοίμαστος,
παιδικό
παιγνίδι
με το θάνατο ήταν,
αλλά αφού το πεδίο της μάχης εξοντώνει αθώους,
σκέφθηκα
να δηλώσω
ένοχος:
~
στον καιρό των γηρατειών τους,
~
για να είμαι πάντα,
στη λίστα
των
φθηνότερων φόβων
τους
~

(alexmil) ©
artist: Friedrich Schröder-Sonnenstern