Ετικέτες

εξ
επαφής η
μέρα

και προσπαθώ να μην τη φοβάμαι,
σημαδεύω
την ενέδρα στο φωταγωγό
της ύπαρξης,
ακόμη
μια νύχτα
τους
στο στόχο μου:
από τον όροφο της ανάγκης
~
χαμός
και από τον τρίτο,
εραστές κτυπιούνται με ενοχές,
~
και πιο
πάνω,
ο θεός ουδέτερος,
άφυλος
και άφιλος μαζί;
ποιος ξέρει

~
(alexmil) ©
artist: Joan Ponç