συνάφεια
ιδεολογική,

πρώτα

το ψαλίδισε,

έπειτα

το

ξύρισε,

επαναστατική συνέπεια μετά:

το

έγλυψε
~
(alexmil)