στο
σκοτάδι,
λαμπυρίζομαι
και στάζω από τη μνήμη θεούς,
στη φωλιά
του
βουνού,
θαμμένος στους αιώνες των ωρών μου,
κρατώντας
στην
επιθυμία την αιωνιότητα,
αναμένοντας
στο θόλο
των ψυχών,
την κατάρα της να
λύσει
~
(alexmil)
Photo: Sylvia Grav