στον
οβάλ βιομηχανικό καναπέ,
η απιστία
ως
ταξικό
design: στην
κάτοψή
μου,
ενέδωσε με ομοφωνία,
στόματος
με τη ψυχή
μου,
~
ενεργά

σκεπτόμενοι,
εγώ ως άνεργος εξυγίανσης,
αυτή,
ως φιλόζωη
αδέσποτου σπέρματος
~
(alexmil)