στο
υπόγειο
του
εκατοστού ορόφου,
έμαθα
να περιμένω στη διατομή του ονείρου
αυτή
που γράφει
ύποπτος,
τον
προμηθευτή,
για το έλασμα
που με εκτινάσσει
στην
κόλαση
~
(alexmil)