ένα
ουρλιαχτό:
η ανάλυση του κόστους
μου,
~
είμαι
νεκρός,
πουλιέμαι σε
σάρκα,

πετιέμαι σε ψυχή,
~
η διαστροφή
τους: εντός μου μπαίνουν,
με
αγοραστές,
με μαχα
ίρια
~
αυτοί
και άλλοι
μονοσήμαντοι:
συμπεριφορές
μιμούνται,
~
χειρόπτερα
~
(
alexmil)
Photo: Kazuya Akimoto