για
να ανακτήσει
την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
έγινε
κτήνος
~
την
απέκτησε,
μετά
αυτοκτόνησε