το
εντός μου;
~
μένει

ως
μυστικό,
η
σιωπή μου γίνεται επιδερμίδα,
λες:
~
o εαυτός

στην παγκόσμια ιστορία,
~
αόρατος

(alexmil)