δένομαι
μέσα
μου,
μαστορεύοντας τη σάρκα,
φαίνομαι
κλητευθείς
:
~
ιατρική της απουσίας

(alexmil)
photo: Marten Jansen