στις τσέπες το βλέμμα,
πεινασμένο,
~
και ο σκύλος της κυρίας,  περιφρονητικός και χορτάτος
~
κι αυτή, 
πέταξε στον άνθρωπο το κέρμα,
~
στο
πλαστικό μπουκάλι στη μέση
κομμένο
~
τα ρέστα ήταν
από τη ζωοτροφή 
~
(alexmil)