εκείνη
τη στιγμή
αποκτούσα σκυλίσια υπόσταση,
~
με

είχε
στα τέσσερα
και μου άρεζε
~
μόνο
που είχε μεγάλη κοιλιά
και τα
εκατοστά
φαινόντουσαν
ελάχιστα
~
(alexmil)
artist : Chris Mars