και

μ’ έβαλαν

στο

άσυλο,

είχες βρει στο ψυγείο με ετικέτες το σπέρμα τους,

και

δεν μου ρώτησες καν

πως

το έκανα,

~

η αδιαφορία σου,

γι’ αυτό

και σε

σκότωσα
~
(alexmil)
artist: Otto Magus