να
είμαι αξιοπρεπής,
να βαδίζω στο θάνατο άνθρωπος,
να απαντώ
στα
βογγητά: είμαι αναρχικός,
να ψιθυρίζω
στην ελπίδα:
για
την
ανθρωπότητα
~
(alexmil)
artist:otto Magus