τρίζουν

τα γερασμένα κόκκαλα της σιωπής,

το εμπορικό κέρδος

της ψυχής

της

είναι

~

κι’ αυτός,

στα οδοφράγματα του χρόνου,

με

ανθισμένες πέτρες

πολεμάει

~
(alexmil)