πρόβαραν
το φόνο
του;
~
είδε σπέρμα στο στόμα της,
~
λάθος
κοινοποίηση;
~
και μετά,
τον
βρήκαν,
με το DNA του δικτύου του
~
(alexmil)
(για την φωτο Ruth Bernhard)