αυτή

άνοιξε

το ψυγείο,

αυτός έκλεισε το φούρνο

~

χωρίζανε

 ~

(alexmil)

για τη φώτο: Gerard Bloncourt