(άκου

το σπέρμα σου,

σπείρε

τους φόβους

τους)

~

κι ας αγαπήσουμε την καταδίκη τους

~

(alexmil)