τράβηξα
την
κουκούλα,
~
ήμουν
εγώ,
κρεμασμένος και χαρούμενος,
~
η ζωή μου
~
(alexmil)