είμαι
στην αντανάκλαση
λες,
~
γενναίος;
~
όσο αυτός που φωνάζει ζωή ή θάνατος σου λέω
~
ζω
ή πέθανα εν τέλει,
πες μου,
~
και τα δύο ίδια είναι
~
(alexmil)