τίναξε
θεατρικά τα χέρια
~
νοθευμένος ριζοσπαστισμός,
~
είμαι
ακουμπισμένος
στο
ψυγείο,
μεταμφιεσμένος στο view master της,
έτσι
ιδρώνει:
καλλιεργώ αυταπάτες,
~
έσκυψε,
οπορτουνιστικό το στόμα
έμοιαζε,
~
η αστική
ευτυχία μιας επαναστάτριας
~
(alexmil)