γιατί
τα σπίτια μένουν θλιβερά;
~
στο
κοντινότερο
ποτό,
κάπου στην Αρχιτεκτονική του 21ου αιώνα έπινα:
δρόμους
που γνώρισα,
σώματα στις πρώτες σελίδες
που διάβασα,
εικόνες
μαγειρικής που γεύτηκα
~
γιατί
μένουν για πολύ καιρό όρθια
απάντησα
~
(alexmil)