Κρίση
διατροφής στη γλώσσα,
πήραν
το ψυγείο,
άρα δεν συμπαθώ,
τότε πήγα στη τουαλέτα για να δω,
ένα χειροποίητο
καπέλο,
ένας φιλοσοφικός στοχασμός,
περίπου εκεί που είναι το σοβαρό θέμα,
εγώ
και τα πλακάκια
γεννούν σταγόνες:
~
Θαύμα
θα φωνάξω μετά αφού θα περάσω
την πετσέτα στη μέση.
Αλλά δεν φώναξα,
ένας διαλεκτικός υλισμός βαραίνει τη βιολογική μου
εικόνα,
μορφάζω για να σηκωθούν,
και ηθολογώ,
σκέπτομαι
και διαφωτίζομαι,
βγαίνω στο μπαλκόνι του παππού
και πειραματίζομαι
με τη διπλανή.
~
(alexmil)