ο
χορός τελειώνει
κι έρχονται
σταγόνες
νερού στη διψασμένη βοή.
Ακίνητος
ο καθένας τους
στο άχρονο τέμπο του
χρόνου,
μόνο ο παλμός από τα σκοτεινά πνεύματα της ύλης
στις καρδιές.
Ολα γίνονται σκόνη,
είναι.
~
(alexmil)