ο
νυκτερινός ουρανός
θέλει
μοναχικούς σε
αστικά να νοσταλγούν τις συλλογές τους,
εντάξει,
υπάρχει πάντοτε
η πιθανότητα να μην είναι
συλλέκτες,
τότε,
τους μένει η υπόθεση
να έχει
κρυφτεί η στάση για το σπιτικό τους,
σε
αυτή
την περίπτωση
φταίει
το φεγγάρι που νομίζει πως λάμπει στα μάτια της,
αυτή
κάθεται απέναντι,
κάπου με το χειμώνα της.
~
(alexmil)