… και προς
το τέλος του μήνα ξεμένουμε
και από
τσακωμούς,
έρχονται κάτι χρήματα,
επιβιώνουμε
έτσι,
για να πεθάνουμε ελπίζοντας,
ξαφνικά
και
εθισμένοι,
~
(alexmil)