εκ μέρους
της
πολιτείας ζητούμε συγγνώμη:
~
( άπλωσε
πρώτα τη μπουγάδα,
έστριψε
ένα τσιγαράκι,
όπως ο Δίας αν κάπνιζε σκέφθηκε,
της
αρέσει και το
γέλιο στο σπέρμα των
παχουλών
μυρμηγκιών
και η αλοιφή που γλιστρά και μαλακώνει
την προσποίηση,
και χάιδεψε
την κοιλιά της με την πίστη
κρυμμένου
θησαυρού)
~
και άκουσαν
τα παράθυρα στα πρόσωπα
και βύθισαν
τα σπίτια
για χάρη της νεκρής,
έμειναν μόνο καρφιά όρθια,
αφού
πρώτα τους πήρε
ο ύπνος
από την αρχή.
~
(alexmil)