Ξύσε
με
κάπου εδώ σε 
παρακαλώ.
Φυσικά εννοούσα στην πλάτη.
Το
αστικό
φίσκα.
Κιβωτός με ακατάλληλο 
ψυχισμό.
Οσοι με άκουσαν
ζορίστηκαν.
Πως
να πάμε μπροστά με τόσους 
δειλούς.
Alexmil